Starostowie Powiatu Szczuczyńskiego/Grajewskiego

 

oprac. Tomasz Dudziński


   Poniżej prezentujemy chronologiczną listę starostów powiatowych. Jest to lista oczywiście niekompletna i wymaga uzupełnień szczególnie w zakresie dat podajemy pierwszą i ostatnią znaną nam datę występowania danej osoby na tym stanowisku.

II Rzeczpospolita
1918.11-1919.02   - Leopold Sasinowski (Nie pełnił jeszcze funkcji starosty lecz Komisarza Rządu Polskiego na Powiat Szczuczyński);
1920.11-1923.01   - Bronisław Nazimek;
1923.02-1923.10   - Jan Urbański
1923.11-1929.11   - Marjan Baehr;
1929.11-1931.09   - Erazm Stefanus;
1931.10-11           - Vacat, obowiązki starosty wypełniał w tym czasie wicestarosta Jan Maniecki;
1931.12-1932.09   - Mieczysław Syska;
1932.09-10           - Vacat, obowiązki starosty wypełniał w tym czasie wicestarosta Edward Rudnicki;
1932.10-1935.02   - Eugeniusz Olejniczakowski;
1935.03-05           - Vacat, obowiązki starosty wypełniał w tym czasie wicestarosta Edward Rudnicki;
1935.06-1937.06   - Stefan Świechowski;
1937.06-09           - Vacat, obowiązki starosty wypełniał w tym czasie wicestarosta Edward Rudnicki;
1937.09-1939.08   - Władysław Sardecki;

Okupacja niemiecka
1941.06                - Tubenthal, pochodził z Olecka, potem został skierowany do Bielska;
1942                    - Rachor, pochodził z Ełku;

Po II wojnie światowej
1945.01-1946.03   - Antoni Roszko;
1946.04                - Stefan Bonarowski;
1947.04-1948.04   - Jan Majewski;