Półkolonie w Przedszkolu Miejskim Nr 1 - 1952 r. (?)

 

  


1. Zenon Tuzinowski
2. Henryka Żuka
3. ??
4. Elżbieta Kalinowska
5. ??
6. Alicja Drewnowska
7. ??
8. Maria Tuzinowska
9. Irena Krukowska
10. ??
11. ??
12. ??
13. ??
14. Barbara Kapla
15. ??
16. Maria Wierciszewska
17. Jadwiga Wierciszewska
18. Alicja Kapla
19. ??
20. ??Marysia ??
21. Barbara Juzwa (a nie Krysia Nowikow!)
22. Marysia Aleksiejew
23. ??
24. ??
25. ??
26. Helena Danowska
27. Ryszard Kołakowski
28. Henryk Krukowski (?)
29. ??
30. Bogdan Romatowski (?)
31. ??
32. ??
33. Jan Romanowski
34. Piotr Aleksiejew
35. Franciszek Krajewski
36. ??
37. ??
38. Andrzej Wierciszewski
39. ??
40. ??
41. Stefan Grzyb
42. Pan Samotycha
43. Ryszard Kamiński

Nazwiska uzupełnione dzięki Pani Marii Laskowskiej. Dziękujemy!