Trybuna honorowa podczas obchodów 1 maja 1948 r.


 

 

 


 

1. ??
2. Anna Goliczewska
3. ??
4. ??
5. ??
6. ??
7. ??
8. ??
9. ??
10. ??
11. ??
12. Marian Jabłoński
13. ??
14. ??
15. Antoni Petrajtys