Dziennik Urzędowy Województwa Augustowskiego - 32/1827

 

   Burmistrz Miasta Raygroda skutkiem reskryptu Wojewódzkiego Komisarza delegowanego do Obwodu Augustowskiego, z dnia 7 lipca 1827 roku na numer 4962 wydanego; uwiadamiam interesowną publiczność, iż w terminach dnia 2, 3 i 4 września r. b. odbywać się będzie w mieście Rajgrodzie w urzędzie Burmistrza tegoż miasta plus licytacja na trzyletnie wydzierżawienie propinacyi miejskiej miasta Raygroda czyniącey dochodu w roku bieżącym złp. 1050.
   Warunki licytacyi każdemu konkurentowi i każdemu czasu od daty dzisiejszej wolne będą do przejrzenia w Urzędzie Burmistrza miasta Raygroda.
   Pryncypalniejsze jednak są te:
    a) Że przystępujący do licytacji obowiązanym będzie złożyć zaraz do depozytu w gotowiźnie na vadium wyrównujące czwartey części dochodu rocznego.
    b) Że z plus licytantem zawarty będzie urzędowy kontrakt dzierżawny po zatwierdzeniu protokołu licytatywnego.
    c) Że po licytacyi i zatwierdzeniu protokołu, licytujący obowiązany będzie złożyć kaucję w gotowiźnie lub hipoteczną , wyrównującą półroczney summie dzierżawy.
    d) Że płacenie będzie dzierżawnych następować będzie z góry kwartalnie.
   Każdemu nieutrzymuiącemu się przy licytacyi vadia zwrócone będą natychmiast - każdy więc życzący sobie zadzierżawieniu wzmiankowanej sobie pertynacyi mieyskiey, wzywa się ninieyszem, iżby w terminach wyżey oznaczonych z rana o godzinie 9 w urzędzie Burmistrza miasta Raygroda stawili się.

 

W Rajgrodzie dnia 21 lipca 1827 roku
Chodkowski