Gazeta Powiatowa Komisarza rządu Polskiego na powiat Szczuczyński - nr 5/1919


Odezwa do obywateli miasta Szczuczyna.

32 lata mieszkam w Szczuczynie.
Czas ten dał mi możność, poznać mieszkańców i warunki miasta.
Objąwszy Urząd Burmistrza, świadom jestem jakie czekają mnie obowiązki.
Dla wykonania ich, przedewszystkiem, jest Koniecznem, aby żądania Magistratu i moje, mieszkańcy spełniali bez zwłoki.
Celem moim jest, okazywać pomoc tej ludności która potrzebuje zasiłków i dać możność ludowi roboczemu zarobków.
Dotego przyczynić się muszą zamożniejsi. Radbym doprowadzić miasto do takiego stanu, aby mieszkańcy mieli korzyści i wygody.
Uważam za konieczne, aby każdy obywatel, dbał o utrzymanie swej posesji w czystości, ato będzie pożytkiem dla zdrowia i
upiększenia miasta.
Ufam że nie będzie ludzi złej woli, którzy by się sprzeciwili moim dążeniom mającym cel jedyny – dobro ludności i miasta.

Szczuczyn, 18 stycznia 1919 r.
Burmistrz miasta Szczuczyna
Teodor Błoński