Życie i Praca - nr 5/1925


Instalacja ks. proboszcza Krysiaka.

   Dnia 11 b.m. z delegacji J. Eks. ks. Biskupa, zjechał z Łomży do Wąsosza Sędzia prosynodalny Kurji Biskupiej, ks. Win. Bogacki, celem zainstalowania według przepisów kanonicznych ks. Piotra Krysiaka, Magistra Teologji, b. profesora Seminarjum Sejneńskiego proboszczem parafji Wąsosz.
   Uroczystość rozpoczęła się w niedzielę (11.I) o godz. 11.30. Licznie zebrani parafjanie przeprowadzili uroczyście w procesji swego Plebana do świątyni, przy dźwiękach muzyki, chętnie przybyłej w tym celu z Danowa. Przy drzwiach kościelnych nastąpiło wręczenie kluczów, i wprowadzenie do świątyni, przy odpowiednich modlitwach. Ceremonja zakończoną została przy Wielkim Ołtarzu, objęciem go w posiadanie przez ucałowanie, złożenie na nim rąk i znak Krzyża. Poczem hymn "Te Deum" zakończył uroczystość.
   Liczni parafjanie składali następnie życzenia swemu Plebanowi i długich lat i pożytecznej pracy dla chwały Boga i dobra Narodu!
   Ks. Delegat, w czasie sumy, celebrowanej przez nowego Proboszcza, szeroko wyjaśnił parafjanom znaczenie samej ceremonji, z którą się łączy nienaruszalnosć (inamovibilitas) z beneficium, jak również i obowiązki ciężkie, jakie spadają na Duszpasterza, osobliwie w naszych czasach.