Kurjer Nowogródzki - nr 121/1926


Polski eksport przez stacje graniczne Dyrekcji Wileńskiej P.K.P.

   Przez Grajewo przechodzi dziennie 700 wagonów. W tej liczbie 450 wagonów węgla i 250 wagonów drzewa. Węgiel eksportowany jest przez Prusy Wschodnie w przeważającej liczbie do Anglji i część do państw Skandynawskich. Drzewo poza drobnymi wyjątkami pozostaje w Niemczech.
   Jaki widać z powyższych danych największa ilość eksportu polskiego przez stacje graniczne Dyrekcji Wileńskiej P. K. P. przechodzi przez stacje Grajewo. Drugie miejsce zajmują pod tym względem Turmonty i na końcu pozostają stacje graniczne polsko-rosyjskie.