Łowiec Polski - nr 3/1926


Polowanie w lasach prywatnych powiatu szczuczyńskiego w 1925 r.

   6 grudnia 1925 roku odbyło się polowanie w pasie nadgranicznym, w okolicy wsi Bogusze, powiatu Szczuczyńskiego. W 9 strzelb opolując tylko las i zagajniki, zabito tylko jednego zająca. Pudeł 18. Tak marny rezultat jednego dnia polowania należy przypisać złej organizacji tegoż, złej naganki oraz samym myśliwym, gdyż na linię strzelców wyszło 15 zajęcy, reszta – drugie tyle, przerwała się przez nagankę.
   7 grudnia odbyło się polowanie na Ciszewie, powiat Szczuczyńskich, własność p. Sokołowskich z Grabowa, w 7 strzelb w siedmiu miotach leśnych zabito 2 zające, a strzelano do jeszcze jednego. Stan zwierzyny bardzo zły, wskutek braku jakiejkolwiek opieki i rozpanoszonego kłusownictwa. Ogromne obszary leśne przedstawiają zupełną pustynię, gdyż przez cały dzień polowania widziano 3 zające i jedną sarnę.
   8 grudnia odbyło się polowanie w okolicach Grajewa, powiat Szczuczyński. W 5 strzelb w 12 miotach leśnych i 3-ech kotłach, zabito 6 zajęcy. Pudeł 10. Stan zwierzyny dość słaby, gdyż przez cały dzień polowania widziano 15 zajęcy.
   10 grudnia odbyło się polowanie w majątku Korejwa, powiatu Szczuczyńskiego. W 5 strzelb w pędzeniach leśnych i w polu, zabito 1 lisa i 3 zające. Drugi lis uszedł cało, strzelany na tym samym stanowisku, co 1-szy. Pudeł 12. pomimo dużego mrozu i silnego wiatru zające leżały w polu. Wieczorem grono myśliwych podejmowali u siebie ze znaną gościnnością i serdecznością mili gospodarze.
   Dnia 12 grudnia odbyło się polowanie w majątku Czarnówku u pp. Obryckich, w powiecie Szczuczyńskim. W 9 strzelb, biorących 10 kotłów i pędzenie w zagajniku, zabito 30 zajęcy. Pogoda przykra, bo śnieg mokry i silny wiatr, jak i również błędy naganki, dużo przeszkadzały w polowaniu. Gdyby nie wyżej podane przyczyny i mniej pudeł, rezultat polowania byłby o wiele lepszy, gdyż dwa razy tyle zajęcy uszło cało. Stan kuropatw dobry. Pudeł 70.