Życie i Praca - nr 20/1926


Akademja ku czci Piusa XI w Grajewie.

   W dniu 28 lutego b.r. Grajewo na dowód, że bierze żywy udział w życiu ogólnopolskiem i katolickiem, zgotowało papieżowi Piusowi XI w rocznicę koronacji uroczystą akademję. Olbrzymia sala parafjalna nie mogła zmieścić wszystkich, żądnych wzięcia w niej udziału. W krótkiem lecz pięknem zagajeniu podkreślił ks. proboszcz J.Butanowicz rolę papieża jako stróża pozostawionych przez Boga na ziemi skarbów nauki objawionej.
   Ks. prefekt Czajkowski w treściwym odczycie uwydatnił na tle historji obok misji religijno-moralnej papiestwa jego znaczenia kulturalne i polityczne. Usiłował wykazać jak przy udziale papieża można rozwiązać największe zagadnienia współczesne. Dla przykładu poruszył sprawę przeludnienia Europy i Azji, ruch panazjatycki, rozdwojenie Ligi Narodów na państwa łacińsko-słowiańskie i pangermańskie, chmury na horyzoncie Polski ze Wschodu i Zachodu.
   Poruszone kwest je choć z natury swej trudne, wypowiedziane atoli w sposób przystępny i łatwy, wywołały w słuchaczach olbrzymie wrażenie. Chór parafjalny pod umiejętnem kierownictwem p. organisty Wasilewskiego wykonał stosowne pienia. Na zakończenie ks. proboszcz wzniósł okrzyk: "Niech żyje Pius XI", a licznie zebrana publiczność entuzjastycznie go powtórzyła. Inicjatorowi, ks. proboszczowi J .Butanowiczowi należy się prawdziwe uznanie za tak miłą ucztę duchową.

Jancza.