Kurjer Nowogródzki - nr 127/1927


   W dniu 30 bm. na drodze ze Szczuczyna do Radziłowa obok wsi Czerwonki komendant posterunku P. P. w Radziłowie, wracając na posterunek wraz z dwoma posterunkowymi, spotkał trzech podejrzanych osobników, którzy wezwani do wylegitymowania zasypali policję strzałami rewolwerowemi i karabinowemi, poczem ostrzeliwani przez policję zbiegli w stronę lasu Żebry, pozostawiając na miejscu dwa palta.
   Przedwczoraj sprawcy zostali ujęci na bagnach rz Biebrzy w odległości 7 km. Od twierdzy Osowiec. Są nimi dwaj dezerterzy wojskowi z 33 pp. w Łomży Pardo Gabryel lat 23 i Borton Józef lat 22, oraz Cudnik Franciszek z Piętnicy (przedmieście m. Łomży). U schwytanych znaleziono karabin niemiecki syst. Mauser z 73 nabojami, oraz rewolwer syst. Steyer z 2 nabojami”.