Strzelec - nr 4/1927


Praca strzelecka w podobwodzie Grajewo.

   W tutejszym podobwodzie oddziały Związku Strzeleckiego w liczbie 11-tu są rozsiane wzdłuż granicy niemieckiej, aby w razie potrzeby, dzielną pięścią strzelecką osłonić ojczyznę przed nieprzyjacielem.
   Znaczne zasługi w walce o byt i organizację Strzelca położył ob. – prezes podobwodu Bronisław Kretowicz, zakładając w szeregu miejscowości komórki naszego związku.
   Jak wszędzie, tak i w podobwodzie Grajewo, organizacja nasza jest prześladowana przez księży. Nie zraża to jednak miejscowej młodzieży, która skwapliwie garnie się pod sztandary Strzelca.
   Chcąc zaprawić oddziały do walki grupami, Komenda Obwodu dwukrotnie urządziła przy pomocy wojska manewry, oraz w dniu rocznicy wymarszu Kadrówki – wielkie igrzyska sportowe.
   Podobwód liczy w chwili obecnej 500 ludzi; liczba ta zwiększa się z dnia na dzień.