Życie i Praca - nr 2/1927


Grajewo - Magistrat w Grajewie ma już swój gmach.

   Dnia 4 grudnia o g. 8 wieczorem po dokonanym uprzednio poświęceniu został przez miejscowego burmistrza na posiedzeniu Rady miejskiej przekazany tejże Radzie oraz społeczeństwu majątek wraz z przepiękną salą obrad i fotelami radzieckiemi nabyty za fundusze miejskie w październiku 1926 roku.
Majątek przedstawia - okazała jednopiętrowa kamienica z placem jednomorgowym położona przy ul. Powiatowej.
   Budynek ten po dokonanych przeróbkach dziś jest prawdziwą ozdobą miasta i robi wrażenie gmachu reprezentacyjnego. Dzięki zabiegom Magistratu lokal urzędu ma wygląd prawdziwie europejski - czysty, we wzorowem porządku i nadzwyczaj gustownie urządzony. Tak winny wyglądać u nas wszystkie gmachy o charakterze publicznym, a zwłaszcza urzędowe.
   Na posiedzeniu omawianym wzięło udział społeczeństwo w liczbie 60 osób przedstawicieli urzędów, organizacji i różnych instytucyj.
   Jest to poważny krok naprzód w życiu i pracy lokalnego samorządu.