Życie i Praca - nr 31/1928


Grajewo

   Otwarcie mleczarni spółdzielczej. Dnia 15 lipca o godzinie 13 odbyło się poświecenie i otwarcie nowej placówki polskiej – mleczarni spółdzielczej. Zawdzięczamy ją p. Żelechowskiemu, właścicielowi maj. Bogusze, który zawsze chętnie śpieszy z pomocą, gdy tego wymaga dobro publiczne.
   Poświecenia dokonał miejscowy wikariusz Stanisław Murawski oraz do popierania tej placówki. W pięknych słowach przemówił p. Burmistrz Grajewa W. Perlitz: „ Po dorobku naszym sądzić nas będą przyszłe pokolenia, pracujemy wiec tak, by nas nie potępiły, lecz osądziły, że praca nasza była pożyteczną”.
   Instruktor rolniczy wskazał korzyści z udziału w mleczarni spółdzielczej, dając cyfrowe dane. Wreszcie p. Żelechowski Podziękował zebranym za życzenia i przybycie, poczem pokazał urządzenie mleczarni. Nowej placówce polskiej – pomyślnego rozwoju, a jej założycielowi i prezesowi – cześć!