Echa Leśne - nr 11/1929


Kursy dokształcające w Nadleśnictwie Grajewo

Wobec reformy, jaka ma być wprowadzona w administracji lasów, kursy dla gajowych zostały zniesione. Jednak Dyrekcja Lasów Państwowych w Siedlcach, chcąc przyjść z pomocą tym, którzy już ukończyli kursy dla gajowych z wynikiem dobrym, lub są na tyle przygotowani, aby mogli po uzupełnieniu swoich wiadomości, zająć stanowiska nadzorców lub pomocników leśnych, zorganizowała przy Nadleśnictwie Grajewo kursy dokształcające, na które uczęszczało 20 kandydatów. Program nauk na sześciotygodniowych kursach odpowiadał w przybliżeniu programowi niższych szkół leśnych dla leśniczych. Kursy rozpoczęły się w dniu 3-im lipca, na których wykłady prowadzili następujący prelegenci:
1) Hodowla lasu – wykłady 36 godzin, ćwiczenia i wycieczki 60 godzin. P. Stefan Skibniewski – miejscowy nadleśniczy.
2) Ochron lasu – wykłady 18 godzin, ćwiczenia i wycieczki 24 godziny p. Jan Zawadzki – miejscowy leśniczy.
3) Użytkowanie lasu – wykłady 18 godzin, wycieczki i ćwiczenia 24 godziny p. Jan Trzebiński – miejscowy leśniczy.
4) Miernictwo – wykłady 12 godzin, ćwiczenia i wycieczki 24 godziny, p. Mieczysław Dąbrowski – miejscowy leśniczy.
5) Pomiar i szacowanie – wykłady 18 godzin, ćwiczenia i wycieczki 24 godziny, p. Jerzy Borkiewicz – nadleśniczy N-ctwa Rajgród.
6) Administracja lasu – wykłady 18 godzin, p. Jerzy Borkiewicz – nadleśniczy N-stwa Rajgród.
7) Rachunki – wykłady 24 godziny, p. Jan Zawadzki – miejscowy leśniczy.
8) Język Polski – wykłady 12 godzin, p. Stanisław Palmowski, adj. Kancelaryjny.
W dniu 16-tym sierpnia r. b. odbył się egzamin pod przewodnictwem delegata Dyrekcji w osobie Inspektora p. Józefa Karpińskiego i jego zastępcy Inspektora Inspekcji Łomżyńskiej p. Lucjana Szarrasa. Do egzaminu przystąpili następujący kandydaci:
1. Beżkowski Antoni z Nadl. Łuków.
2. Charliński Jan z Nadl. Czarna Wieś.
3. Chróścielewski Adam z Nadl. Grajewo.
4. Domański Stanisław z Nadl. Myszyniec.
5. Dobrowolski Michał z Nadl. Sokółka.
6. Kuczyński Franciszek-Ksawery z Nadl. Krasnopol.
7. Krawcewicz Stefan z Nadl. Kumiałka.
8. Kamionowski Jan z Nadl. Myszyniec.
9. Kozłowski Michał z Nadl. Parczew.
10. Kołakowski Antoni z Nadl. Wiśniewo.
11. Mech Stanisław z Nadl. Brok.
12. Popławski Konstanty z Nadl. Krynki.
13. Skorynkiewicz Józef z Nadl. Krynki.
14. Skowroński Józef z Nadl. Białobrzegi.
15. Sugiera Paweł z Nadl. Mielniki.
16. Sieńczyło Edward z Nadl. Sokółka.
17. Wierzbicki Antoni z Nadl. Augustów.
18. Ziemski Jan z Nadl. Kolno.
19. Zesławski Stefan z Nadl. Lipniki.
20. Zaczkiewicz Edward z Nadl. Bielsk.
85 % kandydatów wykazało, iż mogą zająć stanowiska nadzorców lub pomocników leśnych i w miarę potrzeby i uznania Dyrekcji będą powołani do tego. Wyników egzaminu Komisja nie ogłaszała i świadectw nie wydała. Po zakończeniu egzaminów przemawiali Przewodniczący Komisji, Inspektor p. Józef Karpiński i Kierownik Kursów, Nadleśniczy p. Stefan Skibniewski, wyjaśniając cel kursów i przyszłą pracę, jaka czeka kandydatów na tak odpowiedzialne stanowiska, od których będzie wymagana nie tylko praca fizyczna, lecz i umysłowa z pewną dozą inicjatywy i wyrobionego poczucia obowiązkowości. Z pośród kandydatów przemawiał Skorynkiewicz Józef, który dziękował, w imieniu wszystkich, za pracę prelegentom i kierownictwu kursów i wyjaśniał jaką zmianę wszyscy odczuwają w sobie po uzupełnieniu swoich skromnych wiadomości praktycznych, wiadomościami teoretycznymi i ćwiczeniami z praktyki. Na czas trwania kursów, kierownictwo zorganizowało kuchnię dla kandydatów, gdzie kosztem Skarbu Państwa wydawano codziennie trzykrotne pożywienie.