Przegląd Pożarniczy - nr 41/1929


Z żałobnej karty.

   Ś.p. Druh Wacław Perlitz, jeden z pionierów pożarnictwa, długoletni członek czynny straży pożarnych, ideowy orędownik i opiekun strażactwa, złamany życiem i nerwową pracą dla dobra ogółu społeczeństwa i Państwa, zmarł nagle w sile wieku, pełen zdolności i inicjatywy. Nie można też powstrzymać się, aby nie wspomnieć tu przynajmniej o zasługach, jakie oddał zmarły dla dobra pożarnictwa.
   Przejęty całem jestestwem dla tak pożytecznej gałęzi pracy społecznej wierzył i widział zmarły Druh Wacław Perlitz, że prawdziwą usługę oddaje społeczeństwu ten, kto ratuje to społeczeństwo natychmiast. To też cała duszą i z zaparciem się pracuje on na polu pożarnictwa. Doprowadziwszy do należytego stanu Straż Grajewską zdezorganizowaną zupełnie podczas wojny wszechświatowej oddaje się następnie ś.p. Wacław Perlitz, przy nader trudnych warunkach finansowych, pracy nad podniesieniem straży pożarnych całego powiatu i województwa. Powołany na prezesa okręgowego Związku Straży Pożarnych pow. Szczuczyńskiego, oraz na Wiceprezesa Związku Wojewódzkiego, jako doskonały znawca spraw pożarniczych, z całej duszy i z pełnem poświęceniem się pracuje dla dobra ogólnego.
   W zmarłym utraciło strażactwo miejscowe prawdziwego opiekuna i orędownika, prawdziwego ojca i kierownika moralnego.
   Nagrodzony za swą nieustanną pracę na polu strażactwa „złotym medalem zasługi” nie doczekał się chwili uroczystego wręczenia mu tej nagrody.
   Poruszone do głębi nagłym zgonem ś.p. Druha W. Perlitza miejscowe strażactwo ochotnicze w całem skupieniu ducha składa prochom Jego należną cześć, Pamięć jego pozostanie na zawsze w sercach całego zrzeszonego strażactwa.
   Pokój prochom Jego!
   Cześć Jego Pamięci!