Przegląd Pożarniczy - nr 48/1929


   Dnia 13 października r.b. odbyło się w Rajgrodzie (pow. Szczuczyński) poświęcenie i wręczenie miejscowej Straży Pożarnej sztandaru, ufundowanego ze składek straży, zarządu miejskiego i dobrowolnych ofiar, dzięki zabiegom druhów: prezesa straży Stanisława Formejstra i naczelnika Straży Stefana Koniecko.
   Po uroczystej Mszy Św., odprawionej przez ks. prałata H.Tyszkę i po gorącem przemówieniu tegoż ze stopni ołtarza do zgromadzonych druhów, dokonane zostało poświęcenie sztandaru, poczem nastąpiła przysięga naczelnika i wbijanie gwoździ, a wreszcie prezes Straży odebrał przysięgę od całego korpusu straży. Przemawiał potem prezes Okr. Związku d-h Walerian Zamierowski, podkreślając przytem, że członków organizacji musi obowiązywać posłuszeństwo dla przełożonych i usilna praca dla dobra Państwa i Społeczeństwa. Przemówienie zakończono wzniesieniem okrzyku na cześć Rzeczypospolitej Polskiej i pierwszego Jej Marszałka Józefa Piłsudskiego – Honorowego Członka Straży Rajgrodzkiej.
   Następnie odbyła się herbatka dla członków Straży przy udziale gości i delegacji, a wieczorem odegrana została komedyjka, poczem zakończyła dzień uroczysta zabawa taneczna.