Głos Ziemi Białostockiej - nr 18/1930


Członkinie "Rodziny Policyjnej" w szeregach B.B.W.R.

   W tych dniach pod przewodnictwem p. Janiny Zalewskie, odbyło się walne zebranie "Rodziny policyjnej" powiatu szczuczyńskiego.
   Po wygłoszonym referacie p. Charlemagne'owej oraz po informacjach p. Ilczukowej na temat wyborów, zebrane członkinie jednogłośnie uchwaliły następujące rezolucje: wyrazić hołd Marszałkowi Piłsudskiemu; w wyborach do Sejmu i Senatu oddać swe głosy na listy B. B. W. z R.
   Po skończonym zebraniu odbyła się wizytacja przedszkola "Rodziny policyjnej", gdzie pod odśpiewaniu kilku piosenek i wygłoszeniu wierszyków przez dzieci, dokonano ogólnego zdjęcia fotograficznego.