Głos Ziemi Białostockiej - nr 30/1930


Godny naśladowania przykład

   Komunalna Kasa Oszczędności pow. szczuczyńskiego w Grajewie zbiera dobrowolne ofiary od swych interesantów i przeznacza je na zeszyty dla najbiedniejszych dzieci.
   Codziennie po skończonych zajęciach w szkole o godz. 6 wiecz. przychodzą całe gromady chłopców do Kasy, gdzie na podstawie kartki od wychowawców klasy otrzymują potrzebne im przybory szkolne. Należy nadmienić iż inicjatorem pomocy dla najbiedniejszych dzieci w Grajewie jest p. Aleksander Parfjanowicz, dyrektor Komunalnej Kasy.