Głos Ziemi Białostockiej - nr 4/1930


Pokazy hodowlane bydła czerwono-polskiego w Grajewie

   W dniach 2, 3 i 4 b. m odbył się pokaz bydła czerwonego na terenie powiatu Szczuczyńskiego w miejscowościach: Grajewo, Rajgród i Szczuczyn.
   Powiat Szczuczyński, jako jeden z najbardziej wysuniętych na granice Prus Wschodnich jest na ogół ubogi w bydło czerwono-polskie jednak w tym roku dzięki propagandzie Wyd. Pow. i Organizacyj Rolniczych, dało się zauważyć większe zainteresowanie w tym kierunku, ponieważ doprowadzono większą ilość bydła czerwonego w porównaniu do lat ubiegłych.