Głos Ziemi Białostockiej - nr 64/1930


Wąsosz - 25 lat walki z ogniem

   W dniu 14 bm. odbyła się w Wąsoszu pow. Szczuczyńskiego uroczystośc poświęcenia sztandaru miejscowej straży pożarnej, połączona z jubileuszem 25-cio lecia jej istnienia, w której przyjął udział pan starosta Stefanus, komendant powiatowy Pol. Państw., inspektor samorządowy oraz liczni goście z pośród miejscowego społeczeństwa delegaci okolicznych straży pożarnych i miejscowe organizacje społeczne.
   Po nabożeństwie, poświęceniu sztandaru i wbiciu doń gwoździ Starosta przyjął raport Straży, Strzelca i Stowarzyszenia młodzieży i w swem przemówieniu podkreślił doniosłość straży pożarnych dla pracy społecznej i państwowej oraz wzniósł okrzyk na cześć Rzeczypospolitej, Pana Prezydenta i Marszałka J. Piłsudskiego, powtórzony trzykrotnie przez uczestników uroczystości, poczem przyjął defiladę wymienionych wyżej organizacyj.
   Podczas uroczystości miał by wręczony straży w Wąsoszu „Dyplom Zasługi” za 25-cioletnią pracę na polu pożarnictwa oraz kilku członkom straży odznaki za wysługę lat, które zostały przyznane przez naczelne władze strażackie. Godnym ubolewania jest fakt, że nikt z Prezydium Związku Straży Pożarniczych z Grajewa nie przybył i wymienionych odznaczeń nie przywiózł, co przykre wrażenie wywarło tak na członkach miejscowej straży, jak również i na gościach i w różny sposób było komentowane.
   Z zadowoleniem należy stwierdzić, że uroczystość straży potrafiła wszystkie czynniki miejscowe, tak samą ludność jekoteż i organizacje społeczne, skupić w harmonijnym nas roju i zgodliwości.