Głos Ziemi Białostockiej - nr 67/1930


Gwiazdka dla najbiedniejszych dzieci

   Staraniem Starosty Powiatowego Pana Erazma Stefanusa wraz z oddziałem Tow. Op. Społ. "Przystań" w Grajewie, został zorganizowany Powiatowy Komitet urządzenia gwiazdki dla biednych dzieci na terenie powiatu szzuczyńskiego oraz Komitety Lokalne w Szczuczynie, Rajgrodzie, Radziłowie i Wąsoszu.
   W dniu 15 grudnia r.b. na posiedzeniu organizacyjnem został wyłoniony Komitet w skład którego weszły następujące osoby: jako przewodniczący p. Jan Maniecki, zastępca starosty, jako zastępca przewodniczącego i skarbnik p. Jan Glapiński, oraz członkowie p.p.: Maniecka, Przeździecka, Lisowski, Piekarowicz, Michalski oraz M.Cezelski jako sekretarz.
   Komitet na posiedzeniu postanowił:
a) celem uzyskania niezbędnej kwoty na urządzenie choinki, oraz gwiazdki dla najbiedniejszych dzieci sprowadzić film, który będzie wyświetlany wciągu kilku dni.
b) rozesłać listy ofiar do wszystkich Urzędów Państwowych, samorządowych, oraz firm i osób prywatnych.
   Na gwiazdkę będą zaproszone najbiedniejsze dzieci w liczbie około 510 osob, które w dniu 24 grudnia o godz. 12-ej otrzymają posiłek świąteczny.
   Tradycyjna choinka zostanie zaś urządzona w dniach: 4, 5 i 6 stycznia 1931 r. dla wszystkich dzieci w wieku od 5-12 lat w liczbie około 1200 osób na której te dzieci otrzymają także i podarki.