Strażnica Zachodnia - nr 7/1930


   Z inicjatywy Obwodu Północnego odbyła się w dniu 16.3. konferencja powiatowa w Grajewie, w której wzięli udział członkowie Związku O.K.Z., nauczycielstwo z terenu powiatu, stowarzyszenia i działacze społeczni. Celem konferencji było omówienie zagadnienia oświaty pozaszkolnej na terenie powiatu oraz skoordynowanie pracy nad kulturalnem i gospodarczem podniesieniem naszego nadgranicza mazurskiego. Referaty wygłosili: prezes Obwodu, p. C.Galasiewicz, i instruktorka oświaty pozaszkolnej Kuratorjum Warszawskiego, p. Moczydłowska-Niekraszowa.
   Uczestnicy konferencji omówili prócz tego szereg spraw, wynikających z „memoriału o najpilniejszych potrzebach nadgranicza mazurskiego”, opracowanego przez Obwód Północny Związku O.K.Z.