Strzelec - nr 27/1930


Pow. Święto P.W.iW.F. w Grajewie

   Rozpoczęło się 15.VI o godz. 8.30. Na rynku zgromadziły się wszystkie organizacje P.W.iW.F. pow. Szczuczyńskiego oraz delegacje ze sztandarami na czele 9 p. Strzelców Konnych i niestrudzony d-ca płk. dypl. Grabowski, dzielny propagator wychowania fizycznego.
   Zw. Strzelecki rozpoczął święto już o godz. 5-ej marszem 10 klm. o puhar przechodni Z.S.
   Po uroczystej mszy, oddziały i 9 p.S.K. ze sztandarem i orkiestrą defilowały przed Dowódcą Garnizonu płk. Grabowskim i Starostą p. Stefanusem. Do zgromadzonego społeczeństwa i zawodników przemówił w krótkich słowach płk. Grabowski, na zakończenie przemówienia wzniósłszy okrzyk na cześć Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Prezydenta i Marszałka Piłsudskiego.
   Po ceremonji na rynku wymaszerowały oddziały P.W. i inne do koszar 9 p.S.K. na obiad żołnierski. Podczas obiadu przemawiał Starosta Powiatowy p. Stefanus zachecając zawodników do intensywnej zaprawy cielesnej i do jakanjliczniejszego wstępowania do organizacji P.W.iW.F. tych, którzy jeszcze nie należą. Do obiadu zasiadło pięciuset zawodników, w czasie obiadu przygrywała orkiestra 9 p.S.K. O godz. 13-ej 30 m. nakarmieni i nasyceni zawodnicy udali się na zawody, które odbyły się na strzelnicy i boisku 9 p.S.K. Młodociane serca w punktach indywidualnych zawodów, rywalizując ze sobą o palmę pierwszeństwa wskazywały, że dumna może być Polska mając synów zahartowanych w sporcie.
   Kierownictwo zawodów sprawowali: por. Jaworski i kpt. Słomka.