Głos Ziemi Białostockiej - nr 75/1931


Dobrze zrozumiany obowiązek obywatelski

   Starosta Powiatowy p. E. Stefanus i komitet Opieki społecznej przy Magistracie m. Grajewa zainicjowali urządzenie koncertu, by tą drogą zdobyć potrzebne fundusze „na Święcone” dla bezrobotnych.
   Dowódca 9 pułku Strzelców Konnych p. pułk. dypl. Grabowski udzielił bezpłatnie orkiestry pułkowej, utrzymywanej wyłącznie ze skromnych funduszów Korp. Ofic. tegoż pułku, która w dniu 25 bm. pod batutą p. Pawłowa wykonała cały szereg utworów muzycznych, a p. por. Robak wystąpił solo na wiolonczeli, wykonanie którego jak i całego zespołu orkiestry symfonicznej i dętej przyjęte zostały burzliwymi oklaskami, zmuszającymi wykonawców do kilkakrotnych powtórzeń.
   Ten czyn obywatelski p. D-cy i pp. Oficerów 9 pułku Strzelców Konnych zasługuje na specjalne uznanie i jest dowodem, że Armja Marszałka Polski stoi na wysokości zadania pojmując je jako żołnierze – obywatele.