Reduta - nr 18/1931


Grajewo. 10-letni strzelec na zawodach strzeleckich zdobył odznakę 3-go stopnia.

   W dniu 26 kwietnia odbyły się w Grajewie powszechne zawody strzeleckie (otwarcie sezonu strzeleckiego). Wśród zawodników startował między innymi 10-letni Wojciech Różański, syn komendanta powiatu Związku Strzeleckiego. Wejście małego strzelca z jeszcze mniejszym karabinkiem na stanowisko wywolało jedynie usmiech na twarzach starych zawodników. Lecz uśmiech szybko ustapił zdumieniu. Pierwsze 10-ki młodego strzelca przyjęto z pewnym zastrzeżeniem - uważając je poprostu za fuksy. Ale 10-tek przybywało coraz więcej. To też kiedy dokonano końcowego obliczenia, nikogo nie dziwiło już, że malec wystrzelił 246 pkt. na 300 mozliwych (konkurencja E.4) i uzyskał 2-gie miejsce w klasyfikacji Nr 1 - Grajewo, zapędzając w kozi róg wielu strzelców. Prócz tego za wynik ten przyznano mu w myśl Regulaminu Odznaki Strzeleckiej odznakę 3-go stopnia, a tylko 4 pkt. brakowało mu do otrzymania srebrnej odznaki 2-go stopnia.
   Pan starosta powiatowy Sefanus Erazm wq nagrode za dobre strzelanie wręczył malcowi książkę "Polska w latach wojny światowej".