Gazeta Warszawska - nr 88/1933


Zajścia antyżydowskie w Grajewie

   Półurzędowa „Iskra” donosi pod datą 21.3. Wczoraj w Grajewie rozpoczęto ekscesy antyżydowskie, wybijając kilkadziesiąt szyb w sklepach i mieszkaniach żydów. Cztery szyby wybito w żydowskim domu modlitwy.
   W czasie awantur odbywał się w Grajewie jarmark. Agitatorzy korzystając z licznego zjazdu ludności wiejskiej usiłowali podburzyć zebranych przeciwko żydom. Akcja agitacyjna spotkała się jednak z całkowitem niepowodzeniem, gdyż wieśniacy zachowali zupełny spokój.
   Szereg sprawców napadu zostało ujętych. Starosta powiatowy w Grajewie skazał administracyjnie Andrzeja Grogolewskiego, Teod. Henczla i Antoniego Wypyskiego – po 28 dni bezwzględnego aresztu; Stanisława Domaszewskiego i Feliksa Wiszniewskiego – po 50 zł. grzywny z zamianą na 14 dni aresztu, Stefana Sikorskiego na 40 zł. grzywny, oraz paru innych – po 7 dni bezwzględnego aresztu, lub też na kary pieniężne.