Gazeta Warszawska - nr 98/1933


19 marca w Grajewie

   Katolickie pismo „Życie i Praca” (Nr.13) w odmienny sposób, niźli PAT – przedstawia zajścia antyżydowskie w Grajewie. Oto relacja tego pisma:
   „Dnia 19 marca miały miejsce w Grajewie rozruchy przeciwżydowskie. Było to tak, że gdy żydowska organizacja Trumpeldor maszerowała ulicami Grajewa ze sztandarem i z karabinami w szyku wojskowym, wywołało to poryw oburzenia ze strony ludności polskiej, która wie, jak trudno uzyskać prawo ćwiczenia się wojskowo niektórym organizacjom polskim.
   W powstałym tumulcie połamano żydom sztandar i rozpędzono żydów z karabinami. Na skutek tych zajść kilkadziesiąt osób policja aresztowała. Jeden z żydów ciężko ranił szablą S. Kulikowskiego. W poniedziałek zwolniono wszystkich aresztowanych, przyczem większość została ukarana od kilku dni do miesiąca aresztu.
   Tego samego dnia w Grajewie miały miejsce nowe rozruchy, to ludność okoliczna, wzburzona do żywego zaczepnem zachowaniem się żydów po niedzielnych aresztowaniach – ściągnęła tłumnie do Grajewa i miały miejsce znów rozruchy przeciwżydowskie.
   Wiele szyb w sklepach i mieszkaniach żydowskich wybito, a nastroje są podniecone. Smutne to są zajścia, ale tylko rozwaga władz i rozwiązanie żydowskich organizacyj, prowokujących ludność polską, może uspokoić wzburzoną opinję”.