Sprawa Katolicka - nr 42/1937


Grajewo - getto na targu

„Nasz Przegląd” pisze: Centrala Detalicznych i Drobnych Kupców w Warszawie otrzymała od swego oddziału w Grajewie wiadomość o „wprowadzeniu na tamtejszym targu „ghetta” dla handlarzy i straganiarzy żydowskich. Akcja żydożercza w Grajewie trwa już od dłuższego czasu. W dn. 17 bm. gdy handlarze żydowscy przybyli na targ, oczekiwała ich tam grupa młodych ludzi pod kierownictwem prezesa i sekretarza miejscowego oddziału Str. Narodowego. Stragany i stoły przeznaczone dla Żydów rozebrano i zniesiono na jedno miejsce, które przeznaczono dla żydów.
Interwencja w miejscowym magistracie i starostwie nie odniosła skutku.