Nowe Życie - nr 4/1939


Imponujący wiec w Grajewie.

   Wczoraj [21 X] o godzinie 3-ej p. p. odbył się na rynku wiec, poświęcony sprawom wyborów do Zgromadzenia Narodowego.
   Ogromna frekwencja ponad 1000 osób świadczy dobitnie o zrozumieniu doniosłości chwili przez mieszkańców naszego miasta.
   Trybuna umieszczona była na samochodzie ozdobionym portretami zbawicieli uciemiężonego świata włościańsko – robotniczego.
   Z podwórza Kilińskiego 4 wyrusza w karnym porządku pochód rozentuzjazmowanych wyborców. W czołowej czwórce pełen werwy i radości, trzymając w ręku czerwoną chorągiew wolności, kroczy 70-letni Bufensztejn.
   Po zagajeniu przez przewodniczącego, wygłosił płomienną mowę Przewodn. Tymcz. Komitetu tow. Szerszniow, który zobrazował katastrofalny stan ekonomiczny i kulturalny powiatu Szczuczyńskiego, przytaczając dane statystyczne o opłakanym stanie robotniczo-włościańskich mas ludności. M. Inn. Uwypuklił moment, że 45 % powierzchni ziemi ornej z całego powiatu spoczywało w rękach zaledwie 40 „dziedziców”.
   Skolei przemawiają kandydaci Leon Kłodecki i tow. Markusfeld, którzy snują nieprzerwany logiczny łańcuch myśli, obrazując dotychczasowy tragizm życiowy mas Robotniczo – Włościańskich i solennie przyrzekając, że powierzone im zadania spełnią gwoli pożytku mas pracujących.
   Następnie przemawia komisarz pułkowy tow. Gaponienko, który wprowadza nas myślami w świat, gdzie wre życie, zapoznaje nas z ewolucją techniki w Z.S.R.R. i ze zdumiewającą industrializacją tegoż kraju.
   Potężnymi okrzykami na cześć wielkiego Wodza tow. Stalina i niezwyciężonej czerwonej armii zakończył tow. Gaponienko swoje mistrzowskie przemówienie.
A. Lew