Sprawa Katolicka - nr 8/1939


Grajewo - Ulica Dmowskiego

   Na posiedzeniu Rady miejskiej w dniu 9. II. 1939 r. zapadła uchwała przemianowania ulicy Berka Joselewicza na Romana Dmowskiego. Wniosek zgłoszony został przez klub Stronnictwa Narodowego. W dyskusji przed głosowaniem zabrał głos radny żyd, który założył sprzeciw. Grupę radnych żydowskich poparł inż. Bokun, wysławiając zasługi Berka Joselewicza. Za przemianowaniem ulicy przemawiali się radni Str. Nar. – Olszewski i Rybsztat. Wniosek przeszedł. Od głosowania powstrzymali się żydzi oraz inż. Bokun.
   Przemianowanie ulicy noszącej nazwisko żyda, danie tej a nie innej nazwy, świadczy o. głębokim procesie duchowym ludności pogranicza w związku z oczyszczaniem miast polskich ze wszystkiego, co na nich wywarła żydowszczyzna.