Gazeta Handlowa - nr 199/1878


Choroby bydła. W osadzie Rajgrodzie, w powiecie szczuczyńskim, gubernii łomżyńskiej ukazał się między bydłem rogatem karbunkuł, na który zachorowało 53 sztuk, z których padło 35, pozostało chorych 18 sztuk. Dla położenia kresu chorobie pomienionej przedzięwzięto stosowne środki weterynaryjno-policyjne.