Gazeta Handlowa - nr 123/1881


Donosiliśmy już o pożarze Szczuczyna i Augustowa. Oto bliższe szczegóły: Pożar w Szczuczynie wybuchł w dniu 30 maja, spaliło się trzydzieści domów i gospodarskie budynki. Ratunek był dla braku wody i narzędzi ratunkowych wielce utrudniony. W Augustowie zgorzało także dwieście kilkadziesiąt budowli zamieszkanych przez kupców i handlarzy. Augustów nie posiada jeszcze straży ochotniczej.