Gazeta Handlowa - nr 230/1888 r.


Według wiadomości z Grajewa w d. 5 października przez komorę tamtejszą przeszło z Rossyi do Niemiec przeszło 255 wagonów, na następny zaś dzień zapowiedziano przybycie 250 wagonów. Kolej wschodnio pruska z trudnością jest w stanie na czas załatwić te wszystkie transporty.