Nowa Gazeta - nr 246/1907


   Z kolei Nadwiślańskich. Do chwili ustanowienia prawidłowego przeładowywania wagonów na stacyi Gołonóg, przerwanego wskutek strajku robotników, wagony z węglem dla kolei Nadwiślańskich krążyć będą po drodze Wiedeńskiej do stacyi Praga, gdzie następnie po 70 wagonów dziennie przeładowywanych będzie z wagonów wąskotorowych do szerokotorowych.
   Z powodu, że koleje pruskie dostarczają na stacyę Grajewo małą ilość wagonów do przeładunku, wskutek manewrów wojsk niemieckich, na stacyi Grajewo znajduje się obecnie do 1000 wagonów z ładunkiem. W celu uniknięcia dalszego nagromadzenia się wagonów z ładunkiem, wydano rozporządzenie, aby, poczynając od 28 b. m., w przeciągu pięciu dni kierowano na stacyę Grajewo nie więcej, jak po 150 wagonów dziennie.