Dziennik Urzędowy Województwa Augustowskiego - 1/1828


    Sąd Policji Poprawczej Wydziału Łomżyńskiego uświadamia, że w dniu 3 maja r.b. w rzece Jegrzni pod mostem w Rajgrodzie znalezione zostały zwłoki co tylko narodzonego dziecięcia płci żeńskiej. Pomimo ścisłych starań sądowych występna matka Onego wynalezioną być nie mogła. Zatem wzywa się Szanowną publiczność o zgorszającym tym wypadku posiadającą wiadomości o udzielenie ich sądowi tutejszemu.

Łomża, dnia 16 listopada 1827 roku,
sędzia prezydujący Wyrzykowski