Gazeta Rządowa - 47/1839

Komora Celna w Boguszach

Podaje się do wiadomości publicznej iż w dniu 25 stycznia /6 lutego/ r.b. rano pod wsią Wólka mil dwie od Grajewa przez strażników Marlinowa, Artmanowa i Huszcze doścignięte i do postępowania fiskalnego dostawione tutejszej komorze zostały towary następujące.

1. Woreczków 5 kawy. Funtów 300 brutto.
2. Kartonu kolorowego. Funtów 11.
3. Przędzy bawełnianej czerwonej. Funtów 8 brutto.
4. Sanie w parę koni z uprzężą parcianą to jest wałach gniady lat 13 i klacz lat 18 ślepa na prawe oko.

Gdy podlug doniesienia dostawiajacych osoby przemycające ucieczką ratowali się i z powodu gęstego lasu dościgniętymi nie zostali. komora przeto niniejszym wzywa wiadomego powyższych obiektów aby w przeciągu 4 tygodni od daty dzisiejszej do tutejszej komory zgłosił się i własność swą udowodnił w przeciwnym razie wyżej wymienione towary zlicytowane bedą.
Wzywa się również wszystkich którzyby jakiekolwiek szczegóy w obecnym przedmiocie o wlascicielu towarów wiadomości posiadali aby w tymże przeciągu czasu do tutejszej komory lub do Rządu Gubernialnego doniesienie swe bez użycia stempli uczynili.

Dąbrowski, pisarz.