Echa Płockie i Łomżyńskie - nr 12/1898Szczuczyn.

   Kościół parafialny w Szczuczynie, fundowany przez króla Sobieskiego, w roku bieżącym podlegnie gruntowej restauracji. Odnowieniem obrazów i przygotowaniem nowych zajmie sie salon artystyczny warszawski. Na restaurację potrzeba przynajmniej 5,000 rb. Parafia w ogóle biedna.