Echa Płockie i Łomżyńskie - nr 28/1898


Rajgród.

   Z przeciwległej granicy naszej wrzała zacięta walka podczas ostatnich wyborów do parlamentu niemieckiego, której odgłosy i do nas dochodziły. Kandydat mazurów polskich, redaktor "Gaz. Ludowej" w Ełku jednakże nie utrzymał się, musiał ustapić narodowo-liberalnemu niemcowi. Ogółem padło na kandydata mazurów wyżej 5000 głosów, w obec tego można spodziewać się w przyszłości przy rozbudzeniu się mazurów, że na przyszłe wybory przeprowdzę swojego przedstawiciela.
   Okolica nasza, pełna wód i jezior, mogłaby mieć doskonałe zyski z hodowli ryb, gdyby hodowla ta racjonalnie była prowadzoną. ale okolica w ogóle biedna nie prędko zdobędzie się na jakie takie gospodarstwo rybne. Lud nasz, który w części znacznej zalicza się do mazurów polskich, ewangielickiej religii, chociaż przez granicę widzi ład i porządek na przeciwległej stronie, ale nie bardzo stara się ich nasladować. Urodzaje w naszej okolicy niezłe, chociaż ziemia w ogóle nie jest zbyt urodzajną.