Echa Płockie i Łomżyńskie - nr 44/1899


Szczuczyn.

   26-go maja po odprawionem uprzednio nabożeństwie w kościele katolickim odbyło się tu otwarcie herbaciarni w obecności władz miejscowych cywilnych i wojskowych, inteligencji miejscowej. W przemowie do ludu proboszcz tutejszy ks. Juljan Czarnowski tłomaczył ludowi znaczenie nowootwieranej instytucji, wykazując przytem zgubne skutki pijaństwa. Poczem nastąpiło poświęcenie przez proboszcza lokalu przy stosownej modlitwie.
   Następnie przemówił naczelnik powiatu p. Spirydonow, który w końcu swej mowy wzniósł okrzyk na cześć Najjaśniejszego Pana, powtórzony przez obecnych.
   W końcu trzech jeszcze mówców zabierało głos z objasnieniami o wpływie, jaki powinny wywrzeć herbaciarnie.
   Do p. gubernatora wysłane zostały telegramy odpowiednie.
   Herbaciarnia zajmuje dość obszerną salę. Zarządzającym jest rejent miejscowy p. Zaleski.