Echa Płockie i Łomżyńskie - nr 99/1899


Ze Szczuczyna.


   Dr. Watraszewski, delegowany przez J. O. Głównego Naczelnika kraju do Szczuczyna, w celu zbadania znajdującej się w szpitalu miejscowym młodej włościanki Stefanji Wernówny, dotkniętej jakoby trądem, poddał szczegółowemu zbadaniu pacjentkę, jak również krewnych i bliższe otoczenie, w jakiem znajdowała się chora przed umieszczeniem w szpitalu.
   Osoby te, w liczbie 21 okazały się zupełnie zdrowemi. dokonane następnie badanie drobnowidzowe skóry wykazało, że chora dotknięta jest cierpieniem umiejscowionem, - nie zaraźliwem, mianowicie bardzo rzadką chorobą skóry "Sclerederma circum scriptum "en plaques".