Echa Płockie i Łomżyńskie - nr 4/1900


   Szpital św. Stanisława w Szczuczynie mieści się w gmachu poklasztornym, posługę przy chorych pełnią trzy siostry miłosierdzia. zakład przyjął w ciągu roku [1898 - T.D.] 234 chorych, z tych wyzdrowiało 188, zmarło 23, procent śmiertelności wynosił 10%. - Wydatek dzienny na chorego 70 k. Dochód szpitala w roku sprawozdawczym wynosił 8,122 rb. 9 k., wydatki 9,775 rb., z których opłacono 7,777 r. 74 k.