Echa Płockie i Łomżyńskie - nr 49/1900


Radziłów.


   Wiadomo, że corocznie na jesieni i na wiosnę mieszkańcy gmin odbywają szarwark w celu naprawy dróg. Ale u nas zapomniano widocznie o jednej drodze, czyli t. z. gościńcu. Jest to droga prowadząca od wsi Klimaszewnicy do Kownatek, a dalej przez las Żebrowski do osady Wąsosz a następnie do Szczuczyna. W lesie Żebrowskim (rządowym) jest pełno dołów z ogromnymi korzeniami. w dzień można drogę jeszcze jakkolwiek przebyć, ale nocną porą trzeba wędrować piechotą przed bryczką, a jeżeli nie ma się z sobą latarki, to co krok można upaść, co nie należy do przyjemności tego żywota. - Może kto zwróci uwagę na to i zarządzi naprawę tej drogi.

Radziłowianin

 

 

Herbaciarnie.

   W dniu 7 czerwca w os. Radziłowie powiatu szczuczyńskiego, wobec naczelnika powiatu, przedstawicieli administracji gminnej i licznie zebranej ludności, odbyło się otwarcie uroczyste czwartej w powiecie herbaciarni kuratorjum trzeźwości. Poświęcenia dopełnił proboszcz miejscowy ks. Andrusiewicz. Lokal herbaciarni, znajdujący się w domu na placu targowym, względnie obszerny gdyż składa się z trzech pokojów i kuchni.