Echa Płockie i Łomżyńskie - nr 62/1900


Grajewo.


   Osada licząca przeszło 8000 mieszkańców nie miała dotychczas straży ogniowej ochotniczej dla ochrony mieszkańców. Obecnie, po kilkoletnich staraniach straż taka została utworzoną. Prezesem zarządu wybrany został sędzia gminny p. Władysław Skarżyński a członkami zarządu pp: Wiktor gogolewski i Eljasz Wierzbołowski. Naczelnikiem straży został p. Tadeusz Przyrembel, a pomocnikiem tegoż p. Zygmunt Witkowski. Straż liczy obecnie 250 członków i rozporządza kapitałem 400 rb., zebranym z przedstawień amatorskich. Dobre chęci, jedność i zgoda wpłyną na pomyślny rozwój niezbędnej dla miasta instytucji.