Echa Płockie i Łomżyńskie - nr 77/1900


Z Grajewa.

      Wskutek niedostatecznej liczby wagonów, przysyłanych z Prus do Grajewa do przeładowania zboża, znajduje się obecnie na tej stacji przeszło 600 wagonów ze zbożem. Zarząd dróg nadwiślańskich polecił, aby ładunki zbozowe, nadsyłane kolejami do Grajewa powstrzymać aż do czasu uregulowania ruchu na drogach żelaznych południowo-zachodnich.