Echa Płockie i Łomżyńskie - nr 15/1901


Z Grajewa.

   Pomimo tego, że ludność żydowska miasta, jak pisze "Hamelic" składa się z biedaków, z wyjątkiem kilkunastu kupców handlujących końmi, propaganda syonistyczna rozwinęła się tu pomyślnie, gdyż mieszkańcy nabyli około 300 akcji banku londyńskiego.