Echa Płockie i Łomżyńskie - nr 6/1901


Szczuczyn.

   Zwykła monotonność naszego miasta, urozmaicił nieco wieczorek humorystyczny, dany tutaj w dniu 10 b. m. przez monologistę z Krakowa, p. Chorążego, podążającego przez nasze miasto z Suwałk do Łomży. Salę miejscowej resursy zapełniła licznie doborowa publiczność, która bawiąc się doskonale, nie szczędziła artyście przez całe przedstawienie oznak swego zadowolenia.
   Z urozmaiconego program, najwięcej podobały się monologi: "Moje specjalne łóżko", "Pan Silberstein wybiera się z żoną na spacer" i świetnie odegrana scena ludowa: "Wiecheć u doktora".