Echa Płockie i Łomżyńskie - nr 44/1902


Ze Szczuczyna piszą do nas.

   Pierwszego dnia Zielonych Świątek kółko inteligencji tutejszej urządzało przedstawienie amatorskie na rzecz straży ogniowej ochotniczej.
   Odegrano z powodzeniem "Stoliki magnetyczne" Bogusławskiego i "Radcy pana (...)
   Szopa straży ogniowej, w której znajduje się sala była podczas przedstawienia przepełniona publicznością z miasta i okolicy. Przychód brutto wynosi około 190 rb.
   Organizatorom przedstawienia i amatorom należy się szczera podzięka szczuczynian, tym bardziej, że w ciągu ubiegłych szesnastu lat przedstawień amatorskich w języku polskim tutaj nie urządzano.