Echa Płockie i Łomżyńskie - nr 81/1902


Ze Szczuczyna piszą do nas.

   Kółko mieszkańców m. Szczuczyna i okolicy krząta się około założenia w Szczuczynie towarzystwa pomocy ubogim wyznania rzymsko-katolickiego. Projekt statutu wzorowany na ustawie normalnej z roku 1897, został złożony właściwej władzy, z prośbą o zatwierdzenie.