Echa Płockie i Łomżyńskie - nr 12/1903


Z Grajewa.

   W d. 1 b.m. odbyła się u nas zabawa maskowa, jak na stosunki prowincjonalne, bardzo udana.
   Zabawa miała miejsce w izbie szkolnej i zgromadziła przeszło 100 osob, które zjechały nawet z dalekiej okolicy. Z masek zwracały uwagę - rusałka, żniwiarka, kwiaciarka, z męskich - worek, mefisto.
   Po opłaceniu kosztów pozostało 50 rubli czystego zysku, które oddane zostały na rzecz miejscowej straży ogniowej ochotniczej.