Echa Płockie i Łomżyńskie - nr 75/1903


Z parafji Niedźwiadna.

   Jedna z najstarszych świątyń w parafji Niedźwiadna pow. Szczuczyńskim dokoła przedstawia istotny obraz zniszczenia, gdyż niezależnie od naniesionego przez kilkaset lat kurz, w wielu miejscach poodpadał tynk i widać cegłę, nadto dach na krużganku czyli tak zwanym babińcu zniszczony zupełnie. W czasie deszczu nikt w tem miejscu modlić się nie może; jeżeli szybka reperacja nie nastąpi, w krótkim czasie odwieczna krzyżacka świątynia w gruzy obrócona będzie. Zwlekanie i obojętność parafian narazić może na większe znacznie koszty.
   Może fundusze z pokładnego, ofiary dobrowolne, oraz dobre chęci proboszcza dopomogą do podniesienia i utrzymania w porządku tak starej świątyni.

Parafjanin